تفاوت میان نسخه‌های «اشتراک (نظریه مجموعه‌ها)»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
</div>
 
ابراهیم
== خواص اشتراک ==
:<math>(A\cap B)\cap C = A\cap (B\cap C)</math>
مهم‌ترین ویژگی اشتراک دسته‌ای از مجموعه‌ها این است که [[زیرمجموعه]] همه آن‌هاست. فی‌الواقع اشتراک آنها بزرگ‌ترین مجموعه‌ایست که این ویژگی را دارد.
 
اگر [[اجتماع (مجموعه)|اجتماع]] دو مجموعه A و B را با <math>A\cup B</math> نشان دهیم، به ازای هر سه مجموعه A، B و C داریم:
<div align = "left">
:<math>A\cap A = A</math>
:<math>A\cap B = B\cap A</math>
:<math>A\cap \phi = \phi\cap A = \phi</math>
:<math>(A\cap B)\cap C = A\cap (B\cap C)</math>
:<math>A\cap (B\cup C) = (A\cap B)\cup(A\cap C)</math>
:<math>A\cup (B\cap C) = (A\cup B)\cap (A\cup C)</math>
کاربر ناشناس