آقا حسینقلی فراهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏جستارهای وابسته: زدودن دو جستاری که در متن وجود دارد.
(ایجاد بخش جستارهای وابسته + کمی ویرایش)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(←‏جستارهای وابسته: زدودن دو جستاری که در متن وجود دارد.)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[میرزا عبدالله فراهانی]]
* [[آقا غلامحسین فراهانی]]
* [[علی‌اکبر شهنازی]]
* [[عبدالحسین شهنازی]]
* [[احمد عبادی]]