تفاوت میان نسخه‌های «پدیده»

خنثی‌سازی ویرایش 30156900 از Its.parsa (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 30156900 از Its.parsa (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
خاطر، یک پدیده‌است.]]
 
'''پَدیده''' {{بهیا فرانسوی|Phénomène}}'''پَدیدار''' واژه‌ای‌ستواژه‌ای است [[فلسفه|فلسفی]] که به هر رویداد [[مشاهده|مشاهده‌کردنیقابل مشاهده]] (به‌طور مستقیم یا نامستقیمغیر مستقیم) گفتهاطلاق شودمی‌گردد.
برخی پدیده‌ها،پدیده‌ها پدیده‌های روزگذرروزمره هستند و برخی تنها از راه بررسی دقیق با دستگاه‌های ویژه قابل مشاهده‌اند.
 
[[کانت]] تحت تأثیر [[لایبنیتس]]، موجودیت بیرونی را نومن می‌نامد و تصویری که از آن در ذهن بازتابمنعکس می‌شود را فنومن (پدیده) بنابراین هستندهٔ بیرونی در تضایف با ذهنیتی که ناظر از آن دارد می‌باشد. پدیده‌ها، به عنوان نمود یا بازنمایی یا جلوهٔ ذات بیرونی که در ذهن ناظر منعکس می‌شوند تلقی شده و ماهیت آن‌ها بسته به دریافت ناظر دارد و می‌تواند توسط هر ناظر به شکلی خاص و منحصر به فرد درک گردد؛ بنابراین پدیده را می‌توان ادراک در مورد چیزی پیش از داوری کردن خود ادراک دانست.
 
پدیده‌ها دستیابی به اطلاعات علمی را امکان‌پذیر می‌کنند. کوشش برای روشن ساختن چیستی پدیده‌هایی هم‌چون زمین‌لرزه، تندر، باران، آتش، [[آفتاب]]،آفتاب، [[زنگ‌زدگی]] و [[خوردگی]] به شکل‌گیری [[دانش]] نوین انجامیده‌است.
انسان‌ها اغلب توسط [[فناوری]] از پدیده‌ها بهره‌گیری می‌کنند.