توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏شرح کتاب: مدرک لازم
(۲ ویرایش 158.58.78.36 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(←‏شرح کتاب: مدرک لازم)
 
== شرح کتاب ==
علی بن طاووس از قول محرز بن سعید نحوی نقل می‌کند که مفضل ابن عمر الجعفی نامه‌ای به [[جعفر صادق]] نوشت مبنی بر اینکه کسانی هستند که نفی ربوبیت می‌کنندجواب چیست؟ مفضّل چهار جلسه نزد [[جعفر صادق]] شتافت و سخنان او را که به وی املاء می‌فرمود، مکتوب کرد. او این رساله را در جواب آن‌ها پرداخت که در بین اهل دین این رساله بسیار مشهور است و شهرت مفضل بیشتر به دلیل نقل این کتاب است.{{مدرک}}
را در جواب آن‌ها پرداخت که در بین اهل دین این رساله بسیار مشهور است و شهرت مفضل بیشتر به دلیل نقل این کتاب است.
 
== سبب پیدایش کتاب ==