تفاوت میان نسخه‌های «آقا محمد السطانی»

جز
تمیزکاری-ابرابزار
(اضافه کردن رده:مفسران قرآن)
جز (تمیزکاری-ابرابزار)
محمّدرضا بن محمدمهدی سبزواری معروف به '''آقا محمد السطانی''' یکی از اعیان [[تفسیر قرآن |تفسیری]] قران در اوایل [[سده ۱۲ (قمری)|قرن دوازدهم هجری]] می‌باشد<ref>طبقات مفسران شیعه، ص 628ص۶۲۸</ref>
[[پرونده:Islamic Manuscript, Tarjamat al-Sultani, Agha Muhammad al-Sultani-1703-1115 A.H.jpg|بندانگشتی| ترجمة السلطانی تألیف آقا محمد السطانی در سال ۱۰۸۲ ه‍.ش (۱۱۱۵ ه‍.ق)]]
[[پرونده:Islamic Manuscript, Tarjamat al-Sultani, Agha Muhammad al-Sultani-1703-1115 A.H-محمّد رضا بن مهدی بن محمّد باقر شریف.jpg|بندانگشتی|ترجمة السلطانی یا تفسیر آقا محمّد السطانی تألیف محمّد رضا بن محمد مهدی بن محمّد باقر شریف سبزواری معروف به آقا محمد السطانی در سال ۱۰۸۲ ه‍.ش (۱۱۱۵ ه‍.ق)]]
 
== آثار ==
آقا محمد السطانی به فرمان [[سلطان حسین صفوی]] کتاب ترجمة السلطانی، تفسیر السطانی یا تفسیر آقا محمّد السطانی که ترجمه و تفسیر [[کهف (سوره)|سوره کهف]] است را در [[۱۰۸۲ (خورشیدی)|سال ۱۰۸۲]] (۱۱۱۵ ه‍.ق) به رشته تحریر درآورد.<ref>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- سبزواری، محمدرضا بن محمدمهدی قرن 12۱۲ ق- ترجمة السلطانی - 1115۱۱۱۵ ه‍.ق -شماره ثبت 1461۱۴۶۱</ref>
 
== زندگی‌نامه ==
آقا محمد السطانی از نوادگان [[محمدباقر سبزواری |محقق سبزواری]] می‌باشد و نسب او چنین است: محمّد رضا بن محمد مهدی بن محمّد باقر شریف سبزواری.<ref>مهدوی، سید مصلح الدین (۱۳۷۱). خاندان شیخ الاسلام اصفهان: گل بهار اصفهان، ص178-177ص۱۷۸–۱۷۷</ref>
 
فرزندش محمد مهدی است.<ref>شچره نامه محمد باقر سبزواری توسط حاج میرزا علی‌اکبر (1246۱۲۴۶1311 ۱۳۱۱ه‍.ش) شیخ الاسلام اصفهان، ترسیم شده درحدود سال 1302۱۳۰۲ ه‍. ش</ref>
 
در منابع مختلف از ایشان نام برده‌اند شامل: آقا محمد السطانی / محمدرضابن محمدمهدی سبزواری معروف به آقا محمد السطانی/ آقا محمد رضا بن مهدی بن محمد باقر شریف سبزواری/ سبزواری، محمدرضابن محمدمهدی و محمدرضابن محمدمهدی سبزواری می‌باشند. از تاریخ فوت و محل دفن او اطلاعی در دست نمی‌باشد.
[https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=83715&Complete=1&CBNID=dffaf289-43d1-406e-bd7b-981a1aa69e0f/ ترجمة السلطانی در کتابخانه استان قدس رضوی]
 
[[عبدالرحیم عقیقی بخشایشی |عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم]] [https://web.archive.org/web/20190509143459/http://www.otaghefekr.net/Library/TAFSEER_QURAN/tabaqaat_mofasseraan_shia_jeld_3_aqiqi-bakhshaayeshi_fehrest.html/ (1373۱۳۷۳) ، طبقات مفسران شیعه ، جلد سوم ، ۴۲۸]
 
[http://www.asrarnameh.com/notes/1278 نورآباد ، سعید ، قرآن پژوهان دارالمومنین سبزوار ، اسرارنامه ، ۱۳۹۱]