عشق و اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح ارائه فارسی نام ناشر همانند آنچه در رده آمده است
(کمی بهبود)
(تصحیح ارائه فارسی نام ناشر همانند آنچه در رده آمده است)
| language =
| genre = [[درمان وجودی|روانشناسی وجودی]]
| publisher = [[Wکتاب‌های دبلیو. Wدبلیو. Nortonنورتون &اند Companyکمپانی]]
| isbn =
}}