عشق و اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(تصحیح)
(ابرابزار)
| image = File:LoveAndWill.jpg
| author = [[رولو می]]
| country =
| language =
| genre = [[درمان وجودی|روانشناسی وجودی]]
| publisher = [[دبلیو. دبلیو. نورتون اند کمپانی]]
| isbn =
}}
'''''عشق و اراده''''' کتابی منتشر شده در سال [[۱۹۶۹ (میلادی)|۱۹۶۹]] از [[رولو می]]، [[درمان وجودی|روانشناس وجودی]] آمریکایی است که در آن این اصل را بیان می کندمی‌کند که آگاهی از مرگ برای زندگی بیشتر یک ضرورت است تا اینکه در تقابل با آن باشد. <ref name="TimeJune"></ref>
 
این کتاب بررسی می کندمی‌کند که در این دنیای مدرن، چگونه از دست دادن ارزش هایارزش‌های قدیمی، که ساختارها و داستان هایشانداستان‌هایشان رازهای زندگی را برای جامعه تعریف میکنند،می‌کنند، بشریت معاصر را وادار می کندمی‌کند تا میان یافتن معنا در درون خود و این نتیجه گیرینتیجه‌گیری که شخص یا زندگی هیچکدامهیچ‌کدام معنایی ندارند، یکی را انتخاب کند. <ref name="TimeJune">[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944107-1,00.html Yes Begins With a No], a review of ''Love and Will'', Jun. 22, 1970, [[Time Magazine]]</ref>
 
== منابع ==