انجیل برنابا: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ویرایش Samanalizade (بحث) به آخرین تغییری که Ho,tavakoli انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب‌ها: واگردانی ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
[[برنابا]] جزو مسیحیان اولیه بود و جزو شخصیت های مهم در مسیحیت است و سفرهای او و [[پولس]] برای تبلیغ مسیحیت، در [[اعمال رسولان|کتاب اعمال رسولان]] ذکر شده. در نتیجه برنابا یکی از پدران کلیسای مسیحی به حساب آمده و در کنار سایر چهره های مهم مسیحیت در تمام کلیساها مورد احترام است. اما اینکه آیا کتاب "انجیل برنابا" را واقعاً برنابا، مسیحی قرن اول میلادی نوشته یا شخص دیگری این کتاب را نوشته و به برنابا نسبت داده، موضوعی است که این بخش سعی دارد به آن بپردازد. از نظر نسخه شناسی، نظر غالب بر این است که "انجیل برنابا" اثری است مربوط به قرن 14 یا اوایل قرن 15 میلادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.answeringislam.info/Green/barnabas.htm|عنوان=انجیل برنابا یا رسالۀ برنابا}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.youtube.com/watch?v=ufWQNBVl8n0|عنوان=رساله برنابا یا انجیل برنابا}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=F.P. Cotterell, “The Gospel of Barnabas,” Vox Evangelica 10 (1977): 43-47.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Barnabas#:~:text=The%20earliest%20reference%20to%20a,Ibrahim%20al%2DTaybili%20in%20Tunisia.|عنوان=ویکی پدیای انگلیسی - تاریخ نگارش انجیل برنابا}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Barnabas|عنوان=کتاب های منسوب به برنابا (انگلیسی)}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=http://www.medlockhead.co.uk/barnabas/gospel_of_barnabas.htm|عنوان=تاریخ نگارش انجیل برنابا}}</ref>. [[:en:Shabir_Ally|دکتر شبیر علی]] نیز که یک مبلغ مسلمان است، در اعتبار این انجیل تردید دارد و به اعتبار آن اصراری ندارد<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.youtube.com/watch?v=KALwiuy5-5I|عنوان=مصاحبه دکتر شبیر علی در مورد انجیل برنابا}}</ref>.
 
برخی از منابع اسلامی این ادعا را مطرح کرده اند که "انجیل برنابا" در مسیحیت نخستین وجود داشته، اما بعداً به خاطر بشارت به نبوت محمد و اسلام، توسط مسیحیان ممنوع و کنار گذاشته شد. اخیراً کتاب هایی در شهر [[کراچی]] در پاکستان به انتشارات دانشگاه [[:en:Aisha_Bawany_Academy|عایشه باوانی]] منتشر شده است که در اعتبار دهی به این کتاب، یعنی "انجیل برنابا" کوشش نموده اند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=F.P. Cotterell, “The Gospel of Barnabas,” Vox Evangelica 10 (1977): 43-47.}}</ref> .عطاء الرحیم، نویسندۀ مسلمان و مدافع "انجیل برنابا" در کتاب خود به نام "عیسی پیامبری از اسلام" می نویسد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Muhammad `Ata ur-Rahim, Jesus A Prophet of Islam, Karachi: Begun Aisha Bawany Waqf, 1981, pp. 41-43.}}</ref>: "انجیل برنابا به عنوان یک انجیل رسمی تا سال 325 میلادی در کلیساهای اسکندریه (واقع در مصر امروزی) خوانده می شده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صفحۀ 41 ، کتاب "عیسی پیامبری از اسلام"}}</ref>" عطاءالرحیم در ادامه ادعا می کند : "انجیل برنابا تا قرن دوم میلادی در بین مسیحیان خوانده می شده و [[ایرنئوس|ایرنائوس]] در مخالفت با تعالیم پولس به دفعات زیاد به انجیل برنابا اشاره می کند"<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صفحۀ 41 ، کتاب "عیسی پیامبری از اسلام".}}</ref>. این ادعای بسیار غریبی است، زیرا [[ایرنئوس|ایرنائوس]] (200 - 130 میلادی) شخصیت شناخته شده ای است و ترجمۀ تمامی کتاب ها و نامه هایی که نوشته به صورت آنلاین در [https://www.ccel.org/fathers2 اینجا] در دسترس است و می دانیم که او اولاً هیچگاه با [[پولس]] یا سایر شاگردان مسیح مخالفت نکرده، بلکه در کتاب خود به نام "[[:en:Against_Heresies_(Irenaeus)|علیه بدعت ها]]" از پولس به عنوان رسول عیسی مسیح یاد می کند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Ibid., "Irenaeus Against Heresies", book 2, chapter 2, p. 362.}}</ref>؛ دوماً ایرنائوس در هیچ کدام از کتاب های خود هیچ اشاره ای به کتابی به نام "انجیل برنابا" نمی کند و هیچ نقل قولی نیز از این کتاب ندارد! در مقابل اما عطاءالرحیم سند و مدرک تاریخی ای برای ادعاهای خود ارائه نمی دهد.
 
در مجموع 3 اثر به برنابا منسوب می شود<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Barnabas|عنوان=آثار منسوب به برنابا}}</ref>:
 
# [[:en:Epistle_of_Barnabas|رساله برنابا]]([[:en:Epistle_of_Barnabas|Epistle of Barnabas]]) (نگاشته شده بین سال های 135 - 70 میلادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Epistle_of_Barnabas|عنوان=تاریخ نگارش رسالۀ برنابا (انگلیسی)}}</ref>)
# اعمال برنابا ([[:en:Acts_of_Barnabas|Acts of Barnabas]]) (نگاشته شده احتمالاً در قرن پنچم میلادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=http://www.medlockhead.co.uk/barnabas/gospel_of_barnabas.htm|عنوان=تاریخ نگارش اعمال برنابا}}</ref>)
# انجیل برنابا ([[:en:Gospel_of_Barnabas|Gospel of Barnabas]])(قرن 14 یا 15 میلادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=http://www.medlockhead.co.uk/barnabas/gospel_of_barnabas.htm|عنوان=تاریخ انجیل برنابا}}</ref>)
 
نکتۀ شایان ذکر این است، که در ترجمۀ منابع انگلیسی زبان به فارسی، گاهی واژۀ "Epistle" به معنای "رساله"، با واژۀ "Gospel" به معنای "انجیل" اشتباه گرفته می شود، که این نکته برای خواننده گمراه کننده می باشد. "[[:en:Epistle_of_Barnabas|رسالۀ برنابا]]" ([[:en:Epistle_of_Barnabas|Epistle of Barnabas]]) و [[:en:Gospel_of_Barnabas|انجیل برنابا]] ([[:en:Gospel_of_Barnabas|Gospel of Barnabas]]) دو کتاب به کلی متفاوت هستند. "انجیل برنابا" کتابی است که امروزه مورد توجه برخی از مسلمانان از جمله نویسندگانی چون عطاءالرحیم است، در حالی که "رسالۀ برنابا" کتابی قدیمی و مربوط به قرون اولیۀ مسیحی است (متن انگلیسی رسالۀ برنابا را [https://www.answeringislam.info/Barnabas/epistleb.html اینجا] و همچنین متن انگلیسی کتاب اعمال برنابا را [http://www.intratext.com/IXT/ENG1028/_P1.HTM اینجا] می توانید بخوانید) و محتوایی کاملاً متفاوت با "انجیل برنابا" دارد. در "رسالۀ برنابا" در مورد تصلیب و رستاخیز مسیح از مردگان و سایر آموزه هایی که شباهت های زیادی با کتب مقدس مسیحی (کتب عهد جدید)دارند، سخن به میان آمده و از این جهت با "انجیل برنابا" که هدف آن بیشتر تایید اسلام است، به کلی متفاوت می باشد<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.answeringislam.info/Green/barnabas.htm|عنوان=رسالۀ برنابا (Epistle of Barnabas) یا انجیل برنابا (Gospel of Barnabas)}}</ref>. این نکته به این دلیل حائز اهمیت است که پیش تر گفته شد که عطاءالرحیم، نویسندۀ مدافع "انجیل برنابا" در کتاب خود می نویسد که "انجیل برنابا" در قرون اولیۀ میلادی بسیار مورد استفاده مسیحیان بوده است، در حالی که او در واقع به "رسالۀ برنابا" اشاره می کند و واژه های "رساله" و "انجیل" را با هم جابجا می کند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Answering Islam The Crescent in Light of the Cross Norman L Geisler Abdul Saleeb Baker Books 2002
صفحۀ 305}}</ref> و ایرنائوس در نوشته های خود به "رسالۀ برنابا" اشاره کرده است و از آن نقل قول کرده، نه به "انجیل برنابا". اما آیا انجیل برنابا که اکنون در دسترس ماست، آن طور که عطاءالرحیم ادعا می کند، توسط کلیسا در قرن چهارم ممنوع شد؟
 
کتاب "رسالۀ برنابا" فارغ از اینکه جزو کتاب مقدس باید حساب می شد یا خیر، برای مسیحیان قرون اول میلادی شناخته شده بود و همانطور که پیش تر اشاره شد، ایرنائوس این رساله را می شناخته. در مقابل، قدیمی ترین اشاره به کتابی با نام "انجیل برنابا" در [[:en:Decretum_Gelasianum|متن گلاسیانوم]] (مربوط به قرن پنجم میلادی) است و در زمان [[ژلازیوس یکم|پاپ گلاسیوس]] نگاشته شده (<u>البته خود نسخۀ اصلی این متن در دست نیست</u>، بلکه یک نسخه بردار در قرن ششم میلادی این متن را ([[:en:Decretum_Gelasianum|متن گلاسیانوم]] ) را بازسازی کرده<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Answering Islam The Crescent in Light of the Cross Norman L Geisler Abdul Saleeb Baker Books 2002
صفحۀ 304}}</ref>). در نسخۀ بازسازی شدۀ متن گلاسیانوم، نام انجیل برنابا در بین کتاب هایی به چشم می خورد که جزو لیست کتاب های رسمی عهد جدید به حساب نمی آیند، هرچند هیچ اثری یا اشاره ای به محتوای آن وحود ندارد، درنتیجه نمی دانیم منظور از کتاب "انجیل برنابا" در این لیست دقیقاً چه کتابی است! دو احتمال برای "انجیل برنابا"ی مذکور در این لیست (متن گلاسیانوم) وجود دارد، و آن اینکه:
 
# اکثر محققان باور دارند که کتاب "انجیل برنابا"یبرنابای مذکور در این لیست، در واقع یک اشتباه نگارشی است، و منظور در واقع همان کتاب "رسالۀ برنابا" است که بسیار هم شناخته شده بود<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=http://www.medlockhead.co.uk/barnabas/gospel_of_barnabas.htm|عنوان=لیست پاپ گلاسیوس}}</ref>. زیرا تنها باری که از برنابا در این لیست اسمی به میان آمده، در همینجاست، پس بسیار محتمل است که می بایست منظور همان کتاب شناخته شدۀ برنابا یعنی "رسالۀ برنابا" بوده باشد که اشتباهاً، به جای واژۀ "رساله"، واژۀ "انجیل" استفاده شده است (برای دیدن لیست کتاب هایی که در متن گلاسیانوم، به عنوان کتاب های جعلی تشخیص داده شدند، به [http://www.tertullian.org/decretum_eng.htm اینجا] مراجعه کنید).
# احتمال دوم اینکه نسخه برداری که متن گلاسیانوم را در قرن ششم کپی برداری (بازسازی) کرده، واژۀ "رساله" را اشتباهاً با واژۀ "انجیل" جایگزین کرده.
 
می دانیم که پس از پایان یافتن دوران تعقیب شکنجۀ مسیحیان در روم باستان از حدود سال 70 میلادی (ویرانی معبد اورشلیم، در زمان امپراتوری [[نرون]] در روم) تا حدود سال 311 میلادی (زمان امپراتوری [[گالریوس]] در روم) که تعقیب و شکنجه و کشتار مسیحیان بعد از حدود 3 قرن پایان یافت<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://web.archive.org/web/20100528122811/http://www.roman-empire.net/decline/galerius-index.html|عنوان=امپراتورهای روم بین سال های 250 تا 311 بعد از میلاد}}</ref> (برخلاف اسلام و یهودیت که از آغاز کار خود، قدرت سیاسی را به دست گرفتند)، مسیحیان برای نخستین بار بود که امکان این را یافتند تا بتوانند بدون دغدغۀ حکومتی، در مورد بدعت ها و یا اعتقادات اصیل دین خود تصمیم گیری کنند. در نهایت در چندین شورای متفاوت، دیدگاه های مختلف خود را به بحث گذاشته و در مورد آن تصمیمی رسمی بگیرند. از جملۀ این تصمیمات، اعلام رسمی لیست قطعی در مورد کتبی بود که به کتاب مقدس مسیحی تعلق داشت یا نداشت. لازم به ذکر است، که بر اساس مستندات تاریخی می دانیم که بسیاری از این کتب که در لیست کتاب مقدس جای داده شدند، از قرن اول در بین مسیحیان خوانده می شدند و مورد استفاده بوده اند (از جمله انجیل های [[انجیل متی|متی]] و [[انجیل مرقس|مرقس]] و [[انجیل لوقا|لوقا]] و [[انجیل یوحنا|یوحنا]])،اند، اما از آنجا که اجتماع های کوچک و بزرگ مسیحی به دلیل فشار های سیاسی و حکومتی از سوی امپراتوری روم، امکان ارتباط چامع و کامل با یکدیگر را نداشته اند<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=6 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.youtube.com/watch?v=aEAPWac19a4|عنوان=دکتر رابرت پلامر، "کتب عهد جدید چطور در لیست کتاب مقدس پذیرفته شدند؟"}}</ref>، در نتیجه گاهی کتابی در محلی (برای مثال در مصر امروزی) شناخته شده بود، که در یونان یا رم (پایتخت روم) در اختیار نبود. در نهایت در چندین شورا، مسیحیان در مورد لیست کتاب مقدس مسیحی تصمیم رسمی گرفتند و 27 کتاب کنونی را در لیست کتاب مقدس (عهد جدید) جای داده و کتاب هایی را به عنوان غیر مقدس اعلام کردند. برخی از کتاب هایی که در این شوراها جعلی تشخیص داده شدند به ترتیب زیر هستند<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.bible.ca/b-canon-rejected-books.htm|عنوان=لیست کتب رد شدۀ مسیحی (عهد جدید)}}</ref>:
 
#[[کتاب یوبیل]]
# رسالۀ برنابا
# رسالۀ برنابا یا همان [[:en:Epistle_of_Barnabas|Epistle of Barnabas]] (دقت کنید که رساله برنابا است، نه انجیل برنابا (Gospel of Barnabas)، که در ترجمه به فارسی گاهی به اشتباه به واژۀ "انجیل" ترجمه می شود)
#[[شبان هرماس|رسالۀ شبان هرماس]]
#[[:en:Epistle_to_the_Laodiceans|نامۀ پولس به لائودیکیه]]
#[https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/Preaching-Peter تعالیم پطرس]
#[[:en:Apocalypse_of_Peter|مکاسفۀ پطرس]]
# ا[[:en:Greek_Gospel_of_the_Egyptians|نجیل منتسب به مصریان]] ، نگارش بین سال های 120 تا 150 بعد از میلاد<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Gospel_of_the_Egyptians|عنوان=انجیل منتسب به مصریان}}</ref> (متن انگلیسی را در [http://gnosis.org/naghamm/goseqypt.html اینجا] می توانید بخوانید)
#[[:en:Gospel_of_the_Hebrews|انجیل منتسب به عبرانیان]] نگارش بین سال های 100 تا 150 میلادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Gospel_of_the_Hebrews|عنوان=انجیل منتسب به عبرانیان}}</ref> (از این انجیل تنها تکه نوشته هایی باقی مانده که ترجمۀ انگلیسی آن ها را می توانید [[wikisource:Gospel_of_the_Hebrews|اینجا]] بخوانید)
#[[دیداکه|دیداخه]]
#[[انجیل توماس]] ، در مورد تاریخ نگارش دیدگاه ها بسیار متفاوت هستند، در خوش بینانه ترین حالت این انجیل در قرن اول میلادی و در بدبینانه ترین حالت، در اواخر قرن دوم میلادی (بین سال های 150 تا 200 میلادی)<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://de.wikipedia.org/wiki/Thomasevangelium#Datierung|عنوان=تاریخ انجیل توماس، ترجمه از صفحۀ آلمانی انجیل توماس}}</ref>
معیارهایی که تصمیم در مورد اینکه کدام کتاب ها به کتاب مقدس تعلق دارند یا ندارند، بر اساس 4 معیار صورت گرفته که به صورت تاریخی مستند است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://www.biblesprout.com/articles/bible/canon-books/|عنوان=معیار های رد یا تایید کتب عهد جدید}}</ref>:
 
# انتساب آن به یکی از حواریون مسیح یا شاگردِ نزدیکِ یکی از حواریون مسیح
# انتساب آن به یکی از حواریون مسیح یا شاگردِ نزدیکِ یکی از حواریون مسیح <small>(برای مثال در مورد انجیل های مورد تایید در کتاب عهد جدید، [[متی]] و [[یوحنا]] خود حواری [[عیسی]] مسیح بودند، [[مرقس]] شاگرد [[پطرس]] و [[لوقا]] شاگرد [[پولس]] بود. پولس جزو دوازده حواری اولیۀ عیسی مسیح نبود، بلکه بعد از خیانت یهودا اسخریوطی و مصلوب شدن و رستاخیر عیسی مسیح، پولس به شکلی مکاشفه آمیز، از آزار مسیحیان توبه کرده و با حواریون مسیح دیدار می کند و مورد تایید آنان قرار می گیرد. به این ترتیب در مسیحیت اولیه، به پولس همیشه به عنوان یکی از حواریون مسیح نگریسته می شده)</small>
# مورد استفاده بودن در بین مسیحیان قزن اول
# مورد استفاده بودن در بین مسیحیان قزن اول <small>(طبیعتاً انجیل [[یهودا اسخریوطی|یهودای اسخریوطی]] و انجیل [[مریم مجدلیه]] به این دلیل بود که رد شدند. در مقابل انجیل های متی، مرقس، لوقا و یوحنا از همان قرن اول میلادی مورد استفاده بوده و از متن آن ها نقل قول شده)</small>
# محتوای آموزه های کتب، باید با تعالیمی که سینه به سینه نقل شده بود، مطابقت می داشت <small>(برای مثال، [[انجیل توماس]] می آموزد که زنان نمی توانند وارد ملکوت خدا شوند، در حالی که آموزه ای که سینه به سینه نقل شده بود، خلاف این بود.در انجیل [[مریم مجدلیه]] نیر [[پطرس]]، حواری مسیح، که همیشه بین تمامی مسیحیان مورد احترام بوده، به عنوان یک شخص حسود و ناتوان از درک امور معنوی معرفی می شود)</small>
# اینکه متن کتاب، ادعا بر وحیانی بودن خود داشته باشد <small>(برای مثال، کتاب [[دیداکه|دیداخه]]، هیچ گاه ادعای وحیانی بودن نمی کند، بلکه به نحوۀ برگزاری آداب و رسوم مذهبی می پردازد و هرچند مورد احترام مسیحیان باقی ماند، اما جزو کتب مقدس به حساب نیامد)</small>
 
نکتۀ قابل ذکر این است که تصمیم گیری در مورد لیست کتب مورد تایید در کتاب مقدس، هیچگاه موضوعی جنجالی نبود و هیچگاه سندی از بالا گرفتن اختلاف و مشاجره بر سر تصمیم در مورد کتب مقدس و جعلی بین مسیحیان نبوده<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://media.ascensionpress.com/2018/10/15/how-the-new-testament-canon-was-chosen/|عنوان=تهیۀ لیست کتب عهد جدید}}</ref>، زیرا کتب تایید شدۀ مسیحی (27 کتاب موجود در کتاب عهدجدید، شامل 4 انجیل [[انجیل متی|متی]] و [[انجیل مرقس|مرقس]] و [[انجیل لوقا|لوقا]] و [[انجیل یوحنا|یوحنا]] موجود در کتاب مقدس مسیحیان) از همان قرن اول میلادی برای اکثر مسیحیان شناخته شده و مورد استفاده بود و این شوراها، به آن کتب رسمیت می بخشید. در مقابل اما، بحث ها و مباحثات و تکفیر ها بر سر نحوۀ تفسیر این کتاب ها وجود داشته. یک مورد معروف، اختلاف بین [[آریوس]] و پیروانش با سایر مسیحیان بود، که بر سر ماهیت عیسی مسیح بود. آریوس عیسی مسیح را مخلوق خدا می دانست، که خدا او را به فرزندی پذیرفت<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85|عنوان=آریانیزم}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=16 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=http://www.ntcanon.org/Arianism.shtml|عنوان=آریوس، مسیحیت آریانیزم}}</ref>، اما سایر مسیحیان معتقد بودند عیسی همواره هم ذات با خدا بوده، در کنار اینکه او یک انسان بود، خانۀ خدا هم بود، بنابراین روح ساکن در او، روح خود خدا بود (بنابر این تعریف، بُعد انسانی عیسی دقیقاً ضغف ها و قوت های یک انسان را دارد، اما وجود الهی ساکن در پیکر او هم ذات با خداست و عیسی مسیح تجلی حضور خداست، مانند تجلی حضور خدا در [[:en:Burning_bush|بوتۀ سوزان]] هنگام صحبت با موسی). گذشته از این ها، هرچند آریوس و طرفدارانش و سایر مسیحیان، یکدیگر را تکفیر کردند، اما هیچگاه در مورد خود کتب مقدس اختلافی نداشتند (از جمله قابل ذکر است که آریوس رساله های پولس را وحی خدا می دانست، و تنها تفسیری متفاوت از آن ها ارائه می داد). باز نکتۀ قابل توجه این که، آریوس که نظریۀ مخلوق بودن عیسی مسیح را مطرح کرده بود، هیچگاه به کتابی به نام "انجیل برنابا" اشاره ای نکرده، بلکه تفسیر خود را همواره از 4 انجیل رسمی ارائه می کرد.
 
با در نظر گرفتن موارد ذگر شده، در نهایت برخی محققان بر این باورند که کتاب "انجیل برنابا" در یک فضای اسلامی و جهت پُر کردن فاصلۀ بین کتاب مقدس و قرآن نوشته شده است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Against_Heresies_(Irenaeus)|عنوان=نویسنده انجیل برنابا}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=17 تیر 1399|وبگاه=|نشانی=https://evidenceforchristianity.org/what-about-the-gospel-of-barnabas-who-wrote-it-and-why-was-he-an-apostler/|عنوان=نویسندۀ انجیل برنابا}}</ref>. به طوری که نویسندۀ مسلمان Cyril Glassé در کتاب خود می نویسد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=The Concise Encyclopedia of Islam, Harper & Row, 1989, p. 64}}</ref>: "در خصوص انجیل برنابا، هیچ جای تردیدی نیست که یک اثر جعلی مربوط قرون وسطی است. یک نسخۀ کامل به زبان ایتالیایی از آن وجود دارد، که ظاهراً ترجمه ای از نسخه ای به زبان اسپانیایی است (که فقط بخش هایی از آن موجود است) و برای تشویق مسلمانان عصر خود نوشته شده (توجه کنید که کشور اسپانیا در این دوران در تصرف خلفای عباسی و حکومت اسلامی بود که [[اندلس]] نام داشت)... این کتاب با اصول اسلام نیز در تضاد است، زیرا پیامبر (محمد) را مسیح می نامد.... سبک و سیاق این کتاب (انجیل برنابا) و نویسندۀ آن در خصوص کتاب مقدس مسیحی، مانند سبک و سیاق نوشته های [[بهاءالله]] (بنیان گذار دین [[بهائیت]]) است در مورد قرآن".
 
== دیدگاه مسلمانان ==
۳۰۰

ویرایش