تفاوت میان نسخه‌های «منوساکارید»

یک غلط املایی داشت
جز (←‏تک قندی ها عوامل احیا کننده هستند: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(یک غلط املایی داشت)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
[[پرونده:Fluorodeoxyglucose 18-F skeletal.svg|بندانگشتی|FDG-18 نوعی مونوساکارید است که در [[پت اسکن]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.]]
 
'''تک‌قندی‌ها یا مونوساکاریدها''' {{انگلیسی|Monosaccharide}} زیر واحدهای سازنده [[کربوهیدرات|کربوهیدرات‌ها]] هستند و در اصل ازاست. تک‌قندی‌ها به [[آلدئیدآلدوز|آلدئیدهاآلدوزها]]، یاکه گروه [[کتون|کتونهایآلدئیده]] چندبر کربنهروی تشکیلاولین شده‌اندکربن کهدارند، گروه‌هایو [[هیدروکسیلپنتوز]] بهاست. هر یک از[[تریوز|تریوزها]] و[[کربنتتروز|کربنهایتتروزها]] آن‌هانیز متصلبه ترتیب سه و چهار کربن شده‌استدارند.
 
[[گلوکز]]، [[فروکتوز]]، [[گالاکتوز]]، از تک‌قندی‌های شش کربنه یا [[هگزوز|هگزوزها]] هستند. [[ریبوز]] یکی از تک‌قندی‌های پنج کربنه یا [[پنتوز|پنتوزها]] است. تک‌قندی‌ها به [[آلدوز|آلدوزها]]، که گروه [[آلدئیده]] بر روی اولین کربن دارند، و [[پنتوز]] است. [[تریوز|تریوزها]] و[[تتروز|تتروزها]] نیز به ترتیب سه و چهار کربن دارند.
 
مونوساکاریدها (از واژهٔ یونانی monos به معنی تک و sacchar به معنی قند) بنیادی‌ترین واحدهای تشکیل دهندهٔ کربوهیدرات‌ها هستند. مونوساکاریدها، ساده‌ترین قندها هستند و اغلب بی‌رنگ، محلول در آب و جامد کریستالی می‌باشند. برخی از مونوساکاریدها طعم شیرینی دارند. مثال‌هایی از مونوساکاریدها گلوکز (یا همان دکستروز)، گالاکتوز، مانوز هستند که هر سه دارای ۶ اتم کربن و فرمول C6H12O6 می‌باشند. فروکتوز (لوولوز)، گالاکتوز و زایلوز (گزیلوز) مثال‌های دیگری از مونوساکاریدها هستند. مونوساکاریدها واحدهای سازندهٔ دی ساکاریدها مثل ساکاروز و لاکتوز و پلی ساکاریدها مثل نشاسته و سلولز و گلیکوژن هستند.
۶

ویرایش