تفاوت میان نسخه‌های «اساسینز کرید (فیلم)»

Mazdakabedi صفحهٔ اساسینز کرید (فیلم) را به فرقه حشاشین (فیلم) منتقل کرد: نام خاص نیست که بی‌ترجمه نقل شود. توضیح عنوان در بحث
(Mazdakabedi صفحهٔ اساسینز کرید (فیلم) را به فرقه حشاشین (فیلم) منتقل کرد: نام خاص نیست که بی‌ترجمه نقل شود. توضیح عنوان در بحث)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)