تفاوت میان نسخه‌های «بحث:اساسینز کرید (فیلم)»

Mazdakabedi صفحهٔ بحث:اساسینز کرید (فیلم) را به بحث:فرقه حشاشین (فیلم) منتقل کرد: نام خاص نیست که بی‌ترجمه نقل شود. توضیح عنوان در بحث
(Mazdakabedi صفحهٔ بحث:اساسینز کرید (فیلم) را به بحث:فرقه حشاشین (فیلم) منتقل کرد: نام خاص نیست که بی‌ترجمه نقل شود. توضیح عنوان در بحث)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)