تفاوت میان نسخه‌های «حشره‌شناسی پزشکی»

==چشم==
#چشم ساده که در تشخیص نور وشدت آن مؤثر است وتاانداز‌ه‌ای ممکن است رنگ را تشخیص دهدولی فاصله و[[ابعاد]] جسم را نمی تواند دقیقاً مشخص کند.
#چشم مرکب که از هزاران واحد بینایی تشکیل شده است که به هر واحد بینایی [[اوماتیدی]] یا [[اوماتیوم]] گفته می شود.
 
==ضمائم دهانی==
۴۶۷

ویرایش