تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سردار بوکان»

 
== وضعیت باشگاه ==
; مالکیت تیم سردار بوکان
در مهرماه ۱۳۹۹ با افشاگری بی‌سابقه [[فرید قلندری]] سرمربی و [[علی کیانی موحد]] مدیرعامل سردار بوکان، مشخص شد که تیم سردار بوکان در مالکیت مردم بوکان و هئیت فوتبال این شهرستان نیست، بلکه امتیاز این تیم در اختیار هئیت فوتبال استان آذربایجان غربی قرار دارد. این در حالی که است [[محمدقسیم عثمانی]] نماینده سابق این شهر و هئیت فوتبال بوکان از سال ۱۳۹۳ بارها تاکید کرده‌اند که امتیاز این تیم متعلق به شخص یا سازمانی نیست و به بوکان تعلق دارد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=https://www.ziryanmukryan.ir/news.php?id=5055CDAB&news=%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D8%9F |عنوان=چرا سخنان سرمربی مستعفی سردار بوکان سانسور شد؟ | ناشر =زریان |تاریخ =۲۰ مهر ۱۳۹۹ |تاریخ بازبینی=۲۹ مهر ۱۳۹۹ }}</ref>