تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سردار بوکان»

مدیرعامل تیم فوتبال سردار بوکان همچنین یک مصاحبه دو ساعته با یکی از خبرگزاری‌ها در یک لایو اینستاگرام به موارد دیگری همچون، پول گرفتن از بازیکنان تنها برای درج نام‌ها آن در لیست تیم، شرط بندی و موارد غیراخلاقی بازیکنان در خانه باغ‌ها اشاره کرده است.
 
هنوز [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|قوهٔ قضائیهٔ]] و [[سازمان لیگ فوتبال ایران]] و نهادهای مربوطه به مسائل غیرشفاففسادهای مالی و اخلاقی صورت گرفته در این تیم ورود پیدا نکرده‌اند.
 
; انتقال تیم به شهرستان دیگر