تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تاریخ فلسفه و حکمت ایران»

جز
اصلاح یک نقطه
جز (اصلاح یک نقطه)
|list1 =[[فلسفه اولیه اسلامی]] • [[فلسفه مشاء]] • [[مکتب تهافت]] • [[فلسفه اشراق]] • [[حکمت متعالیه]] • [[مکتب تفکیک]]
|group2 = فیلسوفان
|list2 = [[ابن سینا]] • [[ابن مقفع]] • [[ابن ندیم]] • [[ابوالوفا]] • [[ابوحامد کرمانی]] • [[ابن ابی صادق]] • [[ابوالحسن محمد عامری|عامری]] • [[ابوریحان بیرونی]] • [[ابوسعید ابوالخیر]] • [[ابوسلیمان منطقی]] • [[ابویوسف کندی]] • [[گروه اخوان‌الصفا|اخوان الصفا]] • [[افضل‌الدین کاشانی]] • [[ابوالحسن اقلیدسی|اقلیدسی]] • [[ابوالعباس ایرانشهری|ایرانشهری]] • [[بهمنیار]] • [[ابوالوفای بوزجانی|بوزجانی]] • [[ناصرالدین عبدالله بیضاوی|بیضاوی]] • [[افضل‌الدین کاشانی|بابا افضل کاشانی]] • [[جابر بن حیان|جابر ابن حیان]] • [[جلال‌الدین دوانی]] • [[غیاث‌الدین جمشید کاشانی|جمشید کاشانی]] • [[جهم بن صفوان]] • [[محمد بکتاش|حاجی بکتاش]] • [[حافظ]] • [[حسین منصور حلاج|حلاج]] • [[محمد بن موسی خوارزمی|خوارزمی]] • [[محمد زکریای رازی|زکریای رازی]] • [[سجستانی]] • [[سعدالدین تفتارانی]] • [[سنایی]] • [[شهاب‌الدین سهروردی|سهروردی]] • [[محمد بن عبدالکریم شهرستانی|شهرستانی]] • [[عبدالرحمان صوفی|صوفی]]. • [[محمد بن جریر طبری|طبری]] • [[فیاض لاهیجی|عبدالرزاق لاهیجی]] • [[عطار نیشابوری]] • [[خیام|عمر خیام]] • [[عین القضاه همدانی]] • [[ابوحامد محمد غزالی|غزالی]] • [[فارابی]] • [[غیاث‌الدین منصور دشتکی]] • [[فخر رازی]] • [[قاضی‌زاده رومی]] • [[قطب‌الدین شیرازی]] • [[شیخ محمود شبستری|محمود شبستری]] • [[علی بن حسین مسعودی|مسعودی]] • [[ابن مسکویه]] • [[ملاصدرا]] • [[ملا هادی سبزواری|ملاهادی سبزواری]] • [[مولوی|مولانا]] • [[میرداماد]] • [[میرزا ابوالحسن جلوه]] • [[میرفندرسکی]] • [[ناصرخسرو|ناصر خسرو]] • [[خواجه نصیر طوسی|نصیرالدین طوسی]] • [[نظامی گنجوی|نظامی]] • [[واصل بن عطا]]
[[محمد بن جریر طبری|طبری]] • [[فیاض لاهیجی|عبدالرزاق لاهیجی]] • [[عطار نیشابوری]] • [[خیام|عمر خیام]] • [[عین القضاه همدانی]] • [[ابوحامد محمد غزالی|غزالی]] • [[فارابی]] • [[غیاث‌الدین منصور دشتکی]] • [[فخر رازی]] • [[قاضی‌زاده رومی]] • [[قطب‌الدین شیرازی]] • [[شیخ محمود شبستری|محمود شبستری]] • [[علی بن حسین مسعودی|مسعودی]] • [[ابن مسکویه]] • [[ملاصدرا]] • [[ملا هادی سبزواری|ملاهادی سبزواری]] • [[مولوی|مولانا]] • [[میرداماد]] • [[میرزا ابوالحسن جلوه]] • [[میرفندرسکی]] • [[ناصرخسرو|ناصر خسرو]] • [[خواجه نصیر طوسی|نصیرالدین طوسی]] • [[نظامی گنجوی|نظامی]] • [[واصل بن عطا]]
 
|group3 = وابسته
۲۹۰

ویرایش