تفاوت میان نسخه‌های «سی/۲۰۱۴ کیو۲ (لاوجوی)»

خنثی‌سازی ویرایش 30161713 از Mpnader (بحث)
برچسب: برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 30161713 از Mpnader (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
| perihelion=1.29077 [[Astronomical unit|AU]] (q)<ref name="MPEC2014-R69"/>
| eccentricity=0.99811<ref name="MPEC2014-R69"/>
| period=~11000 [[Julian year (astronomy)|years]] inbound (راه حل [[مرکز سنگینی سراسری]] برای [[مبدأ (ستاره‌شناسی)|مبدأ]] 1950)<ref name="barycenter" /><br/>~8000 years outbound<br/>(راه حل مرکز سنگینی سراسری برای مبدأ ۲۰۵۰)<ref name=barycenter>{{cite web
|author=[[JPL Horizons On-Line Ephemeris System|Horizons]] output
|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=2014Q2