تفاوت میان نسخه‌های «نظریه‌های علمی جایگزین‌شده»

خنثی‌سازی ویرایش 30161635 از Mpnader (بحث)
برچسب: برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 30161635 از Mpnader (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
* [[نظریه زمین مرکزی|سامانهٔ بطلیموسی]] – جایگزین‌شده با مدل خورشیدمرکز [[نیکلاس کوپرنیک]].
* [[نظریه زمین مرکزی]] – منسوخ‌شده توسط [[نیکلاس کوپرنیک]]
* [[جهان خورشیدمرکز]]<ref group="و">[[:en:Heliocentric universe|Heliocentric universe]]</ref> – با مشخص‌شدن ساختار [[کهکشان راه شیری]] باطل شد. خورشیدمرکزی تنها برای منظومهٔ شمسی و تنها به صورت تقریبی به کار می‌رود، مرکز خورشید بر [[مرکز سنگینی سراسری]] منظومهٔ شمسی منطبق نیست.
* [[نظریه مرکزیت کوپرنیک]] – ردشده توسط [[یوهانس کپلر]] و [[آیزاک نیوتن]]
* [[قانون جهانی گرانش نیوتون]] – جایگزین‌شده با [[نسبیت عام]] که برای آن تقریب بسیار عالی محسوب می‌شود، مگر اینکه سرعت‌ها به سرعت نور در خلأ نزدیک شوند. [[آزمون‌های نسبیت عام]] غیرعادی نخستین مشاهداتی بود که نشان داد گرانش نیوتونی دقت کاملی ندارد.