تفاوت میان نسخه‌های «مرکز سنگینی»

Mpnader صفحهٔ مرکز سنگینی را به مرکز سنگینی سراسری که تغییرمسیر بود منتقل کرد
(Mpnader صفحهٔ مرکز سنگینی را به مرکز سنگینی سراسری که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)