تفاوت میان نسخه‌های «بحث:مرکز سنگینی»

Mpnader صفحهٔ بحث:مرکز سنگینی را به بحث:مرکز سنگینی سراسری که تغییرمسیر بود منتقل کرد
(Mpnader صفحهٔ بحث:مرکز سنگینی را به بحث:مرکز سنگینی سراسری که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)