تفاوت میان نسخه‌های «بحث:مرگ در سرقت مسلحانه (فیلم ۲۰۱۷)»

صفحه‌ای تازه حاوی «==درباره عنوان== عنوان فیلم اشتباه ترجمه شده و هیچ ربطِ عنوانی و موضوعی به «مُ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «==درباره عنوان== عنوان فیلم اشتباه ترجمه شده و هیچ ربطِ عنوانی و موضوعی به «مُ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)