تفاوت میان نسخه‌های «بحث:مر (فیلم ۲۰۱۷)»

Mazdakabedi صفحهٔ بحث:مر (فیلم ۲۰۱۷) را به بحث:مرگ در سرقت مسلحانه (فیلم ۲۰۱۷) منتقل کرد: revert اشتباه تایپی+اصلاح عنوان مورد نظر
(Mazdakabedi صفحهٔ بحث:مر (فیلم ۲۰۱۷) را به بحث:مرگ در سرقت مسلحانه (فیلم ۲۰۱۷) منتقل کرد: revert اشتباه تایپی+اصلاح عنوان مورد نظر)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)