تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال لیورپول»

{{Fs player|no= ۵۴|nat=ENG|pos=MF|name=[[شی اوجو]]}}(به [[باشگاه فوتبال کاردیف سیتی|گاردیف سیتی]])
{{Fs player|no= ۵۸|nat=WAL|pos=MF|name=[[بن وودبرن]]}}(به [[باشگاه فوتبال بلکپول|بلکپول]])
{{Fs mid}}
{{Fs player|no= ۵۹|nat=WAL|pos=MF|name=[[هری ویلسون]]}}(به [[باشگاه فوتبال کاردیف سیتی|گاردیف سیتی]])
{{Fs player|no= ۶۷|nat=ENG|pos=MF|name=[[هاروی الیوت]]}}(به [[باشگاه فوتبال بلکبرن راورز|بلکبرن راورز]])