تفاوت میان نسخه‌های «پانتون»

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ ماه پیش
خنثی‌سازی ویرایش 30234473 از P.arashnia (بحث)
برچسب: برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 30234473 از P.arashnia (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
{{color swatch|#B163A3|'''۲۰۱۴'''{{سخ}}بنفش ارکیده((Radiant Orchid)){{سخ}}<small>PANTONE 18-3224</small><ref>{{citeweb|url=http://www.pantone.com/pages/index.aspx?pg=21131|title=Radiant Orchid - Pantone Color of the Year 2014}}</ref>}}
{{color swatch |#955251|'''۲۰۱۵'''{{سخ}}Marsala{{سخ}}<small>Pantone 18-1438</small><ref>{{cite web|url= http://www.pantone.com/pages/index.aspx?pg=21163 | publisher = Pantone | title= Marsala – Pantone Color of the Year 2015}}</ref>}}
{{color swatch|#F7CAC9|'''۲۰۱۶'''{{سخ}}Rose Quartz{{سخ}}<small>Pantone 13-1520</small><ref name="Pantone">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2016-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2016 Color Standards}}</ref>}}
{{color swatch|#F7CAC9|'''۲۰۱۶'''{{سخ}}Rose Quartz{{سخ}}<small>Pantone 13-1520</small><ref name="Pantone">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2016-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2016 Color Standards}}</ref>}}{{color swatch |#92A8D1|'''۲۰۱۶'''{{سخ}}Serenity{{سخ}}<small>Pantone 15-3913</small><ref name="Pantone">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2016-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2016 Color Standards}}</ref>}}{{color swatch |#88B04B|'''۲۰۱۷'''{{سخ}}Greenery{{سخ}}<small>Pantone 15-0343</small><ref name="Pantone2017">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2017-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2017 Color Standards}}</ref>}}{{color swatch |#5F4B8B|'''۲۰۱۸'''{{سخ}}Ultra Violet{{سخ}}<small>Pantone 18-3838</small><ref name="Pantone2018">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-of-the-year-2018-tools-for-designers | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2018 Tools for Designers}}</ref>}}{{color swatch |#FF6F61|'''۲۰۱۹'''{{سخ}}مرجانی زنده{{سخ}}<small>Pantone 16-1546</small><ref name="Pantone2019">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2019-tools-for-designers | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2019 Tools for Designers}}</ref>}}{{color swatch |#48689A|'''۲۰۲۰'''{{سخ}}آبی کلاسیک{{سخ}}<small>Pantone 19-4052</small><ref name="Pantone2020">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2020| publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2019 Tools for Designers}}</ref>}}
{{color swatch |#92A8D1|'''۲۰۱۶'''{{سخ}}Serenity{{سخ}}<small>Pantone 15-3913</small><ref name="Pantone">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2016-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2016 Color Standards}}</ref>}}
{{color swatch |#88B04B|'''۲۰۱۷'''{{سخ}}Greenery{{سخ}}<small>Pantone 15-0343</small><ref name="Pantone2017">{{cite web|url=http://www.pantone.com/color-of-the-year-2017-color-standards | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2017 Color Standards}}</ref>}}
{{color swatch |#5F4B8B|'''۲۰۱۸'''{{سخ}}Ultra Violet{{سخ}}<small>Pantone 18-3838</small><ref name="Pantone2018">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-of-the-year-2018-tools-for-designers | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2018 Tools for Designers}}</ref>}}
{{color swatch |#FF6F61|'''۲۰۱۹'''{{سخ}}مرجانی زنده{{سخ}}<small>Pantone 16-1546</small><ref name="Pantone2019">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2019-tools-for-designers | publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2019 Tools for Designers}}</ref>}}{{color swatch |#48689A|'''۲۰۲۰'''{{سخ}}آبی کلاسیک{{سخ}}<small>Pantone 19-4052</small><ref name="Pantone2020">{{cite web|url=https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2020| publisher = Pantone | title= Pantone Color of the Year 2019 Tools for Designers}}</ref>}}
 
{{Clear}}