تفاوت میان نسخه‌های «باکونونیسم»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ ماه پیش
 
* '''بوکو-مارو''' (Boko-maru): والاترین عبادت در دین باکونونیسم است و عبارت است از ساییدن انگشت‌های شست پای دو نفر به همدیگر به‌طور خصوصی.
* «'''شلوغ، شلوغ، شلوغ'''» (Busy, busy, busy): یک باکونونیست آن را زمزمه می‌کند هنگامی که به پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن زندگی فکر می‌کند.
* '''کالیپسو''' (Calypso): آوازهایی از «کتاب باکونون». در کتاب گهواره گربه، هشت تا از این آوازها آمده‌است که دربرگیرنده چنبه‌هایجنبه‌های گوناگون آموزه‌های این دین است.
* '''استوپا''' (stuppa): بچه‌ای که توی مه مانده. (یعنی یک انسان احمق)
* '''دافل''' (duffle): تقدیر هزاران هزار انسان که یک استوپا آن را رقم می‌زند!