تفاوت میان نسخه‌های «منوساکارید»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
مونوساکارید‌ها
مونوساکارید‌ها اغلب قند‌های ساده نامیده می‌شوند و ساده‌ترین نوع کربوهیدرات‌ها هستند. مونوساکارید‌ها بلوک‌های ساختاری کربوهیدرات‌های پیچیده‌تر هستند. مونوساکارید‌ها آلدهید یا کتون هستند و معمولاً دو گروه هیدروکسیل یا بیشتر دارند. مونوساکارید‌ها مولکول‌های سوختی مورد نیاز بدن هستند و به کربوهیدرات‌های کوچکتر هیدرولیز نمی‌شوند. همه‌ی مونوساکارید‌ها فرمول مولکولی (CH2O)n دارند.
مونوساکارید‌ها بر اساس تعداد اتم‌ها در مولکول نیز طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال اگر کربوهیدرات حاوی 5 اتم کربن باشد پنتوز نامیده می‌شود. سیستم دیگری نیز برای طبقه‌بندی این ترکیبات بر اساس جایگذاری گروه کربونیل وجود دارد. اگر گروه کربونیل آلدهید باشد مونوساکارید آلدوز نامیده می‌شود و اگر کتون باشد کتوز نامیده می‌شود. این دو سیستم اغلب با همدیگر ترکیب می‌شوند
کاربر ناشناس