تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Hamedvahid/یادداشتها»

←‏لید: ابرابزار
(ابرابزار)
(←‏لید: ابرابزار)
= قدر دوم =
[[اپسیلون سگ بزرگ]] (۱٫۵)، [[عذارا|گاما صلیب]] (۱٫۶۳)، [[لاندا کژدم]] (۱٫۶۳)، [[ناجذ|گاما شکارچی]] (۱٫۶۴)، [[نطح|بتا گاو]] (۱٫۶۵)، [[میاه‌پلاسیدوس|بتا شاه‌تخته]] (۱٫۶۸)، [[نظام (ستاره)|اپسیلون شکارچی]] (۱٫۷)، [[بطن‌النایر|آلفا درنا]] (۱٫۷۴)، [[جون (ستاره)|اپسیلون خرس بزرگ]] (۱٫۷۷)، [[سهیل‌المحلف|گاما بادبان]] (۱٫۷۸*)، [[دبه (ستاره)|آلفا خرس بزرگ]] (۱٫۷۹)، [[مرفق‌الثریا|آلفا برساوش]] (۱٫۷۹)، [[وزن (ستاره)|دلتا سگ بزرگ]] (۱٫۸۴)، [[قوس جنوبی|اپسیلون کمان]] (۱٫۸۵)،
[[قائد|اتا خرس بزرگ]] (۱٫۸۶)، [[اپسیلون شاه‌تخته]] (۱٫۸۶)، [[سرگس|تتا کژدم]] (۱٫۸۷)، [[منکب ذی‌العنان|بتا ارابه‌ران]] (۱٫۹)، [[آلفا مثلث جنوبی]] (۱٫۹۲)، [[هنعه|گاما دوپیکر]] (۱٫۹۳)، [[آلفا طاووس]] (۱٫۹۴)، [[دلتا بادبان]] (۱٫۹۶)، [[قلب‌الفرد|آلفا مار باریک]] (۱٫۹۸)،
[[سرپیشین|آلفا دوپیکر]] (۱٫۹۸)، [[مرزم|بتا سگ بزرگ]] (۱٫۹۸)، [[حمل (ستاره)|آلفا بره]] (۲٫۰)، [[جدی (ستاره)|ستاره قطبی]] (۲٫۰۲*)، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()،
[[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()،
 
= [[اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران]] =
'''اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران''' (اختصاراً '''اسما''' «ITAU»)، انجمن [[ستاره‌شناسی]] است که در راستای آموزش و ترویج دانش ستاره‌شناسی معلمان و دانش‌آموزان کشور در ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ با ریاست حسن باغبانی تشکیل شد. انجمن نجوم و [[رصدخانه مهر بوشهر|رصدخانه مهر]] [[بوشهر]] به عنوان مراکز اصلی فعالیتهای نجوم دانش‌آموزی و معلمان [[ایران]] است.<ref>http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/66072</ref>