تفاوت میان نسخه‌های «دودمان والوآ»

(←‏جنگ صد ساله: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== [[دوک (لقب)|دوک]] و [[دوشس]]‌های [[بورگوندی]] ==
اینان فرزندان فیلیپ پسر شاه ژان دوم بودند که در [[دوک‌نشین]] بورگوندی فرمان می‌راندند:
* [[۱۴۰۴ (میلادی)|۱۴۰۴]]-[[۱۳۶۴ (میلادی)|۱۳۶۴]]: [[فیلیپ دومجسور (دوک بورگوندی)|فیلیپ دوم]]، شناخته شده به بی‌باکجسور
* [[۱۴۱۹ (میلادی)|۱۴۱۹]]-[[۱۴۰۴ (میلادی)|۱۴۰۴]]: [[ژان (دوک بورگوندی)|ژان]]، شناخته شده به نترس
* [[۱۴۶۷ (میلادی)|۱۴۶۷]]-[[۱۴۱۹ (میلادی)|۱۴۱۹]]: [[فیلیپ سوم (دوک بورگوندی)|فیلیپ سوم]]، شناخته شده به نیک