دانشگاه هنر تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== دانشکده‌ها ==
*[[دانشکده علوم نظري ومطالعات عالي هنر ]] [[پردیس باغ ملی]]:
[[ تهران ]] [[پردیس باغ ملی]]:
 
شامل رشته ها : دکتری و کارشناسی ارشد پژوهش هنر، کارشناسی ارشد هنر اسلامی، کارشناسی ارشد[[ فلسفه هنر ]]، دکتری مطالعات تطبیقی هنر
کاربر ناشناس