تفاوت میان نسخه‌های «آرش کمانگیر»

جز
←‏در کتابهای دیگر: متن و منبع به بخش مناسب تری منتقل شد.
برچسب: برگردانده‌شده
جز (←‏در کتابهای دیگر: متن و منبع به بخش مناسب تری منتقل شد.)
برچسب‌ها: واگردانی دستی حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
{{پایان شعر}}
(خسروی)
 
داستان آرش یا بخش‌هایی از آن به‌جز آثار الباقیه، غرر اخبار و تاریخ طبری، در نوشتارهای دیگری نیز از دوره اسلامی همچون اخبار الطوال دینوری، زین‌الاخبار گردیزی، تجارب الامم ابوعلی مسکویه، البدء و التاریخ مقدسی، مجمل التواریخ و القصص، الکامل ابن‌اثیر، القانون مسعودی، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیا حمزه اصفهانی، روضه المنجمین شهمردان، طبقات ناصری منهاج سراج، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران مرعشی، روضه‌الصفا میرخواند و... با تفاوت‌هایی اندک دیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= طاهری|نشانی=https://www.academia.edu/43149856/%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AA%D8%A7_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C_From_mythohistorical_Arash_to_Arash_in_Beyzais_recitation_a_comparative_study_Sadreddin_Taheri_|نام= صدرالدین و تکتم نوبخت|کتاب= از آرش اساطیری/تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی| ناشر= نشریه ادبیات تطبیقی، شماره ۱۶، صفحه ۸۲| سال=۱۳۹۶}}</ref>
 
== آرش در ادبیات معاصر ==
۱۴۸

ویرایش