تفاوت میان نسخه‌های «زبان اچمی»

←‏گویش‌ها و لهجه‌های اَچُمی: با فرض حسن نیت خنثی سازی شد؛احتمالا بلغانی خود لهجه ای از این گویش های کلی است.با تشکر
(شهری با زبان اچمی قدیمی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(←‏گویش‌ها و لهجه‌های اَچُمی: با فرض حسن نیت خنثی سازی شد؛احتمالا بلغانی خود لهجه ای از این گویش های کلی است.با تشکر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
گویش فراسویی چندین زیرگویش را در بر می‌گیرد:
 
[[بخش بیدشهر|بیدشهری]]،بلغانی،، [[بستک|بستکی]]، [[شهرستان لارستان|لاری]]، [[گویش یهودی-شیرازی|چودی]]، [[شهرستان اوز|اوزی]]، [[بخش جناح|جَمسی]]، [[شهرستان گراش|گراشی]] و [[خنجی]]
 
گویش زیرسویی نیز چندین زیرگویش را شامل می‌شود:
۲۵۶

ویرایش