تفاوت میان نسخه‌های «رابعه بلخی»

۱ ویرایش جواد عثمانی باي (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(۱ ویرایش جواد عثمانی باي (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص= رابعه بنت کعب قزداری
|نام_تصویر= rabia-balkhi.jpg
|توضیح_تصویر=
|گفتاورد=