باشگاه فوتبال چونبوک هیوندای موتورز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|الگوی دست راست۱ = _jeonbuk20H
|الگوی شلوارک۱ = _jeonbuk20H
|الگوی جوراب۱ = _blacktop
|دست چپ۱ = 2EFE64
|بدن۱ = 2EFE64
|دست راست۱ = 2EFE64
|شلوارک۱ = 0000BB
|جوراب۱ = 2EFE6495e355
|الگوی دست چپ۲ = _jeonbuk20A
|الگوی بدن۲ = _jeonbuk20A
کاربر ناشناس