تفاوت میان نسخه‌های «تابش الکترومغناطیسی»

(حذف عبارت نارایج)
 
نظریهٔ [[الکترودینامیک کوانتومی]]، برهم‌کنش تابش الکترومغناطیسی و ماده را توصیف می‌کند.ماکسول برای ایجاد نظریه ی فرکانس های امواج درونی ازمایش گیت های پایانه ای و درونی زمین را با کمک موسسه ی Alانجام داد اما با شکست مواجه شد.
فلزات گیت های هواپیمایی امواج مغناطیسی با سطح پایین تولید کرد اما از آنجایی که فلزات جدید به علت خلوص بالا و کربن های غیر کاتایزکاتالیز و عدم حضور یون ها موجی ساطع نمیکرد برای موفقیت کار آزمایش فوق را بر روی طلاهای ساخت قدیم انجام داد و اینبار وجود میدان دایره ای در فلزات را که به علت یونیزاسیون حاصل از تجزیه ی کربنی کوانتیده شده به اثبات رساند که این دستاورد زمینه ساز ساخت دستگاه های فلزیاب و گنج یاب برای کاوش های باستانی قرار گرفت و امروزه در فرودگاه ها و و گیت هات زیر زمینی بین راهی برای کشف اشیای باستانی قاچاق و جلوگیری از قاچاق اسلحه همچین برای کاوش های زیر زمینی و فرایند های اکتشاف،و ساخت ادوات پزشکی اسفاده ی وسیع دارد.
 
== طیف الکترومغناطیسی ==
۱

ویرایش