تفاوت میان نسخه‌های «دوچرخه‌سواری»

یکی از ورزش‌هایی که با جرئت می‌توان گفت بیشترین زیر مجموعه‌ها را دارد دوچرخه‌سواری است.
 
۱:دوچرخه‌سواری کوهستان:
کراس کانتری، تایم تریل کوهستان، ماراتن کوهستان
 
۲:دوچرخه‌سواری جاده:
استقامت، دوامتیازی، تایم تریل تیمی، تایم تریل انفرادی، آمونیوم
 
۳:دوچرخه‌سواری نمایشی :
جامپ / dirt jump، جامپ / dirt jump، تریال
 
۷۱

ویرایش