WilhelmFischer003

‏۵ نوامبر ۲۰۲۰ عضو شد
صفحه‌ای تازه حاوی «یک عمر دور و تنها،تنها برای اینکه/او سرسپرده می خواست،من دل سپرده بودم» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «یک عمر دور و تنها،تنها برای اینکه/او سرسپرده می خواست،من دل سپرده بودم» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(بدون تفاوت)
۵۶

ویرایش