خیزش مردم سیستان ۱۳۳۰: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 30301165 از محمدرحیمی نژاد (بحث)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 30301165 از محمدرحیمی نژاد (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
'''خیزش مردم سیستان در ۱۹ بهمن ۱۳۳۰''' به شورشها و نارضایتی‌های مردم [[سیستان]] علیه [[حکومت پهلوی]] و [[خاندان خزیمه علم]] گفته می‌شود که در [[۱۹ بهمن]] [[۱۳۳۰]] اتفاق افتاد و علت آن این بود که نسبت به انتخاب امیرحسین خزیمهٔ علم برای نمایندگی مجلس سیستان اعتراض داشتند.
 
سیستانی‌ها خود نماینده‌ای به نام آیت‌الله میرزا [[ابراهیم شریفی]] داشتند و از طرفی نیز سردار محمدرضا خان پردلی (سرابندی) رهبری این قیام را بر عهده داشت.
 
امیرحسین خزیمه علم داماد امیر شوکت الملک امیرخطه قاینات وسیستان بود.واین خاندان جعلی مدتها برشرق ایران با هدایت ورهبری انگلیس برمردم حکومت کردنداهرم فشاری بودندتاهرهنگام دولت مرکزی ازاهداف انگلیس تخطیی نمایداوراسرجایش بنشانندوارتش سری دراختیارداشتند.رضاشاه با هدایت اقای جی هندی و سرویس ml6 انگلیس برقدرت تکیه زد وحرکت ارتش سری خاندان علم وشوکت الملک موجب اضطراب رضا شاه همواره بود وبامرگ این شخص پسرش علم به تهران فراخوانده شدتا ان قدرت واهرم فشارکم کم ازهم بگسلدکه عملی شد.علم بادختر ابراهیم شیرازی وصلت نمود خزیمه علم به جای نماینده مردم سیستان به مجلس راه یافت .مردم سیستان ازانتصاب این شخص ناراضی که منجر به شروع نارضایتی‌های گسترده ترازسوی مردم زابل شد.