تفاوت میان نسخه‌های «سایمدانگ، خاطرات درخشان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[اوه یون آه]] (چویی ویومدانگ)
* [[چوی چول هو|چویی چول هو]] (مین چی هیونگ)
* [[چویی جونگ هوان]]([[جئونگ‌جونگچونگ‌جونگ چوسان|پادشاه جونگ جونگ]])
* [[یون دا هون]] (لی وون سو/همسر سایمدانگ)
 
۱۳۹

ویرایش