تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه سنندج»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|[[کیش ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[هواپیمایی آسمان]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[هواپیمایی کاسپین]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[قشم ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]
|[[ماهان ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی مهرآباد|مهرآباد]]