تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه سنندج»

اصلاح اشتباه تایپی، افزودن مطلب
(←‏قدمت: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی، افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|lat_deg=35|lat_min=14|lat_sec=45.08|lat_dir=N
|lon_deg=47|lon_min=00|lon_sec=33.29|lon_dir=E
| type =civil airportعمومی
| owner شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های ایران = iran airport holding company
| operator =i.a.cشرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های ایران
| city-served =sanandajاداره کل فرودگاه‌های کردستان
| location = سنندج، ایران
| elevation-f = ۴۵۲۲
| metric-elev =۱۳۷۸
| metric-rwy =۳۰۲۰
|r1-number=۰۱/۱۹
r1-number = 01/19 r1-length-f = 10000 r1-length-m =۳۰۲۰
|r1-length-f=۱۰۰۰۰
|r1-length-m=۳۰۲۰
| r1-surface = آسفالت
| stat-year =