تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گفت‌وگو»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز («صدای خاطره» را محمدرضا نظری تهيه و سردبيری كرده است)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[اقتصاد ایران]]
* چای برای دو نفر
* [https://iqna.ir/fa/news/2201444/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88 [[صدای خاطره]]]
* سوفیا
* مرزهای دانش
۱۶

ویرایش