تفاوت میان نسخه‌های «الفبای سیریلیک»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|[[چ (سیریلیک)|Ч]]|| ч || چِه || /š<span lang="az" dir="ltr">t</span>/ || '''چـ‍'''اه
|-
|[[شا|Ш]]|| ш || شا || /š/ || آ'''ش'''
|-
|[[اشچا|Щ]]|| щ || شْچا || /∫t∫štš/ || خرو'''شْچ‍'''ف
|-
|[[یر|Ъ]]|| ъ || نشان سختی || &?|| مسـ‍'''ـ‍ؤ'''ول، وضـ‍'''ـ‍ع'''
|-
|[[یری|Ы]]|| ы || اَیی || /ɨ/ || Почтительн'''ы'''й{{سخ}}پاچتیتیل‌نی به معنی محترم
|-
|[[نشان نرمی|Ь]]|| ь || نشان نرمی || //| ||معادل/ ندارد<sup>j</sup>/
 
 
<small>j</small>/
|معادل ندارد
|-
|[[اِی (سیریلیک)|Э]]|| э || اِ || / ə e/ || '''اِ'''کباتان
|-
|[[Ю]]|| ю || یو || /ju/ || '''یو'''نان
کاربر ناشناس