تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Scholar.me»

{{پ|ladsgroup}} بنده زاپاس هیچ کاربری نیستم. جناب ححت {{پ|huji}} ایشان می فرمایند به تایید شما من قطع دسترسی بی پایان شده ام. ممکن هست توضیح دهید؟ درخواست بازرسی دارم تا مشخص شود که اشتباه شده استǃ [[کاربر:Scholar.me|Scholar]] ([[بحث کاربر:Scholar.me#top|بحث]]) ‏۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)
 
{{بازکردن|جناب ححت {{پ|huji}} لطفا ایملتان را بررسی بفرمایید. بنظر اشتباهی رخ داده است. درخواست بازرسی اکانتم را دارم تا مشخص شود زاپاس هیچ کاربری نیستم. بااحترام}}
:{{پ|ladsgroup}} {{پ|huji}}یک سوال این استː
: حساب‌های کاربر:Scholar.me، کاربر:Amin(امین)، و کاربر:Rskhshe_sefid زاپاس کاربر Baratiiman اعلام شده اند
و ظاهرا اکانت Baratiiman به عنوان اکانت اصلی یکسال قطع دسترسی و اکانت Scholar.me به عنوان اکانت زاپاس قطع دسترسی بی پایان شده است (از باقی اکانتها بی اطلاعم)
این در حالی است که
Scholar.me در سال 2005
Baratiiman در سال 2016
Amin(امین) در سال 1391
Rskhshe sefid در سال 2015
 
ساخته شده اند. چطور است که اکانت 4 ساله حساب اصلی برای یک اکانت 15 ساله اعلام شده است؟ اگر واقعا این مجموعه اکانت مربوط به یکنفر بود نباید قدیمی ترین اکانت به عنوان اصلی اعلام میشد؟ و در نتیجه Scholar.me قطع دسترسی یکساله می شد نه قطع دسترسی بی پایان؟
این کار اصولا با هدف حذف اکانتی انحام نشده است و همین مسئله قطعا نشان می دهد اشتباهی رخ داده است و اصل اعلام نام کاربری من در این گزارش زاپاس بازی مخدوش بوده است. مجدد اعلام می کنم زاپاس هیچ اکانتی نیستم.
 
== دعوت‌نامهٔ شرکت در [[وپ:ناظر۱۱|انتخابات دوره یازدهم هیئت نظارت]] ==