تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Scholar.me»

نی نا
(نی نا)
}}
<!-- پیام توسط کاربر:Huji@fawiki با استفاده از فهرست در https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&oldid=30188705 ارسال شده‌است -->
== حدف اکانت من با ابزارهای بازرسی به روش هوش مصنوعی ==
با سلام
همانطور که بالا بیان کردم اکانت من به دلیل واهی زاپاس [[کاربر:Baratiiman]] قطع دسترسی بی پایانǃ شده است. با توجه به آگاهی ام در ارتباط با الگوریتم های که متوجه شدم استفاده شده، لازم می دانم برای جلوگیری از گسترش این اشتباه یک توضیحی بدهم.
 
===توضیح مسئله===
الگوریتم های شناسایی و [[کشف تقلب]] الگوریتم های خاصی هستند که به دلیل ماهیت مسئله (تقلب) به روش خاصی آموزش داده می شوند. با بیان علمی این الگوریتم ها معمولا بصورت [[فراخوانی]] بالا (high recall) آموزش (train) داده می شوند. به بیان ساده به دلیل اینکه تقلب به معنای رخداد یک واقعه نادر در مجموعه بزرگی از اطلاعات هست تشخیص آن برای ماشین بسیار سخت است. اما با توجه به اینکه هدف این ابزارها شناسایی حداکثری خطاهای احتمالی است طوری تنظیم می شوند که مطمئن شوند هیچ خطایی از دید سیستم پنهان نماند. برای این کار در نقاطی که تردید در صحت اطلاعات وجود دارد آلارمی اعلام می شود. دامنه این آلارم وسیع تر انتخاب می شود تا خطایی پنهان نماند.
اگر فضای مسئله را در دو بعد روی محور افقی درنظر بگیریم در اینصورت اگر ماشین حدس بزند در حوالی نقطه ای مثل صفر خطایی وجود دارد بازه [-0.5,0.5] را بعنوان بازه ناامن گزارش می کند. البته این کار خوبی است اگر از دید کشف خظا به آن بنگرید.
 
در ارتباط با کاربرهای مشکوک هم احتمالا همینطور بوده است. اگر فرض کنیم در ابزار استفاده شده هر کاربر یک نقطه از فضای پیوسته Rn باشد در اینصورت ماشین تشخیص داده نقطه مربوط به بردار متناظر با Baratiiman وضعیت نا متوازنی را نشان می دهد. بنابراین نقاط اطراف این نقطه نیز ممکن است دچار خطا باشند. و ظاهرا بازه اطمینان کمی بزرگ در نظر گرفته شده بطوریکه نقطه متناظر با بردار Scholar.me را هم به اشتباه در بر گرفته است.
===راه حل چیست؟===
در این موارد بهترین راه حل نظارت انسانی است. یعنی شواهدی بر اساس قضاوت یک فرد ارائه شود که اثبات/رد این مدعی باشد. که از قضا آن هم موجود است. در صفحه [[بحث_کاربر:Ladsgroup]] کاربر {{پ|Hoseina051311}} اعلام کرده است که متوجه زاپاس بازی Baratiiman شده است و اتفاقا [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1/Imanauditore2 شکایت] هم کرده است.
نکته جالب ااین شکایت این هست که کاربر مذکور به عنوان یک فرد بی طرف با دید قضاوت انسانی که به مسئله نگاه کرده در ارتباط با Baratiiman موارد مشکوکی دیده است ولی رفتار مشکوک این کاربر در ارتباط با لیست کاربرانی که [[کاربر:Ladsgroup]] ارائه کرده نیست. بلکه اکانتهای دیگری در داستان Baratiiman را گزارش کرده است و نکته جالب دیگر این هست که کاربر اصلی را کاربر: Imanauditore2 اعلام کرده نه حتی Baratiiman (ǃ(
 
بر اساس ادله فوق درخواست بررسی مجدد را دارم.
{{پ|Behzad39}} {{پ|In_fact}}̠{{پ|Sunfyre}} {{پ|MOSIOR}} {{پ|KOLI}} {{پ|Alpineer}} {{پ|Mahdi_Mousavi}} {{پ|huji}} {{پ|Ladsgroup}}
 
بااحترام [[کاربر:Scholar.me|Scholar]] ([[بحث کاربر:Scholar.me#top|بحث]]) ‏۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC)