تفاوت میان نسخه‌های «الگو:دودمان چوسون»

بدون خلاصه ویرایش
جز
۱۱- [[چونگ‌جونگ چوسان|چونگ‌جونگ]] ۱۵۰۶–۱۵۴۴ <br/>
۱۲- [[اینجونگ چوسان|اینجونگ]] ۱۵۴۴–۱۵۴۵ <br/>
۱۳- [[مایئونگ‌جونگمیونگ‌جونگ چوسان|میونگ‌جونگ]] ۱۵۴۵–۱۵۶۷ <br/>
۱۴- [[سئونجو چوسان|سونجو]] ۱۵۶۷–۱۶۰۸ <br/>
۱۵- [[گوانگ‌هیگون چوسان|گوانگ‌هیگون]] ۱۶۰۸–۱۶۲۳ <br/>