تفاوت میان نسخه‌های «پیچیدگی»

←‏تعریف: استفاده از تشدید در نوشتار پارسی ضروری نیست! و صورت عربی به آنها می‌دهد.
(خنثی‌سازی ویرایش 30217047 از Shourafarin (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(←‏تعریف: استفاده از تشدید در نوشتار پارسی ضروری نیست! و صورت عربی به آنها می‌دهد.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== تعریف ==
 
با آنکه هنوز تعریف فراگیر وعامّیو عامی برای این پدیدهٔ همه‌جاگیر و عام میسّر نگردیدهمیسر است،نگردیده‌است، شاید، رایج‌ترین تعریف تقریبی پیچیدگی را بتوان این‌گونه بیان کرد:
 
هرگاه مجموعه‌ای متشکّلمتشکل از عوامل متعدّدمتعدد و گوناگون، در [[مقیاس|مقیاس‌های]] متفاوت، با اتّکاءاتکا و وابستگی ذاتی و جدایی‌ناپذیر عوامل بر همدیگر وجود داشته باشد، و بالاتر از همهٔ این‌ها،اینها، اگر نشود با حذف و قطع برخی از مؤلّفه‌هامؤلفه‌ها و اعضاء،اعضا، به کوچک‌تر ساختن آن مجموعه پرداخت، با پیچیدگی روبرو هستیم. همچنین، [[رفتارهای غیر خطی|غیرخطّیغیرخطی بودن]]<ref>Nonlinearity</ref> رفتار مجموعه در همهٔ مقیاس‌ها از شرایط لازم برای وجود پیچیدگی‌ست. شایان اشاره و تأکید است، که آثاری از گونهٔ [[حیات]] و زنده‌بودن نیز از [[خصائص]] بارز در بیشتر پدیده‌های پیچیده است.
 
== نمونه‌ها ==