تفاوت میان نسخه‌های «سیب ممنوعه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی برگردانده‌شده
| [[ادا اجه]]||ییلدیز آرگون/ییلماز (بازیگر اصلی)
|-
|[[گوکهان آلکان]]||کریم اینجسو (بازیگر مهماناصلی)
|-
|[[نسرین جوادزاده]]||شاهیکا ایکینجی (بازیگر اصلی)
کاربر ناشناس