تفاوت میان نسخه‌های «سیب ممنوعه»

برچسب: برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
!نقش
|-
|[[هاکان کاراهان]]||نادر کیلیچ (بازیگر مکملمهمان)
|-
|[[تووانا تورکای]]||لیلی چلبی (بازیگر مکمل)
کاربر ناشناس