تفاوت میان نسخه‌های «شیومین»

مطلبی نادرست نوشته شده بود
(ویرایش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(مطلبی نادرست نوشته شده بود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
| height =
| weight =
| partner = چن همگروهی او
| signature =
}}
۹

ویرایش