تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های اسلاوی»

←‏منابع: ابرابزار
(←‏منابع: ابرابزار)
:*** [[کرواتی بورگن‌لاندی]]
:** [[زبان اسلونیایی|اسلونیایی]]
 
== مقایسه واژگان ==
در زیر نمونه‌های کوچکی از همبستگی‌ها در واژگان اساسی در کل خانواده زبان‌های اسلاوی وجود دارد. این فهرست ترجمه دقیق واژگان نیست و فقط منشأ مشترک ریشه واژه را نشان می‌دهد که ممکن است معنای آن تغییر کرده یا وام‌واژه‌ای جایگزین آن شده باشد.
{| class="wikitable"
! [[Proto-Slavic language|نیااسلاوی]]
! [[زبان روسی|روسی]]
! [[زبان اوکراینی|اوکراینی]]
! [[زبان بلاروسی|بلاروسی]]
! [[زبان لهستانی|لهستانی]]
! [[زبان چکی|چکی]]
! [[زبان اسلواکی|اسلواکی]]
! [[زبان اسلونیایی|اسلونیایی]]
! [[زبان صربی‌کرواتی|صربی‌کرواتی]]
! [[زبان بلغاری|بلغاری]]
! [[زبان مقدونی|مقدونی]]
|-
! *uxo (گوش)
| {{Lang|ru|ухо}} ({{Transl|ru|úkho}})
| {{Lang|uk|вухо}} ({{Transl|uk|vúkho}})
| {{Lang|be|вуха}} ({{Transl|be|vúkha}})
| {{Lang|pl|ucho}}
| {{Lang|cs|ucho}}
| {{Lang|sk|ucho}}
| {{Lang|sl|uho}}
| {{Lang|sh-Cyrl|уво}} / {{Lang|sh-Latn|uvo}}; {{Lang|sh-Latn|uho}}
| {{Lang|bg|ухо}} ({{Transl|bg|ukhó}})
| {{Lang|mk|уво}} ({{Transl|mk|úvo}})
|-
! *ognь (آتش)
| {{Lang|ru|огонь}} ({{Transl|ru|ogónʹ}})
| вогонь (''vohónʹ'')
| агонь (''ahónʹ'')
| ogień
| oheň
| oheň
| ogenj
| огањ / oganj
| огън (''ógǎn'')
| оган/огин (''ógan''/''ógin'')
|-
! *ryba (ماهی)
| рыба (''rýba'')
| риба (''rýba'')
| рыба (''rýba'')
| ryba
| ryba
| ryba
| riba
| риба / riba
| риба (''ríba'')
| риба (''ríba'')
|-
! *gnězdo (لانه)
| гнездо (''gnezdó'')
| гнiздо (''hnizdó'')
| гняздо (''hnyazdó'')
| gniazdo
| hnízdo
| hniezdo
| gnezdo
| гн(иј)ездо / gn(ij)ezdo
| гнездо (''gnezdó'')
| гнездо (''gnézdo'')
|-
! *oko (چشم)
| око (''óko'') (dated, poetic or in set expressions){{سخ}}modern: глаз (''glaz'')
| око (''óko'')
| вока (''vóka'')
| oko
| oko
| oko
| oko
| око / oko
| око (''óko'')
| око (''óko'')
|-
! *golva (سر)
| голова (''golová''){{سخ}}глава (''glavá'') "chapter or chief, leader, head"
| голова (''holová'')
| галава (''halavá'')
| głowa
| hlava
| hlava
| glava
| глава / glava
| глава (''glavá'')
| глава (''gláva'')
|-
! *rǫka (دست)
| рука (''ruká'')
| рука (''ruká'')
| рука (''ruká'')
| ręka
| ruka
| ruka
| roka
| рука / ruka
| ръка (''rǎká'')
| рака (''ráka'')
|-
! *noktь (شب)
| ночь (''nočʹ'')
| ніч (''nič'')
| ноч (''noč'')
| noc
| noc
| noc
| noč
| ноћ / noć
| нощ (''nosht'')
| ноќ (''noḱ'')
|}
 
== منابع ==
۳۹٬۲۰۰

ویرایش