تفاوت میان نسخه‌های «ویتامین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
* [[ویتامین ب۵]] یا اسید پانتوتنیک
* [[ویتامین ب۶]] یا پیریدوکسین
* ویتامین ب۷ ،ویتامین H یا [[بیوتین]]
* [[ویتامین ب۹]] یا [[اسید فولیک]]
* [[ویتامین ب۱۲]] یا کوبالامین
کاربر ناشناس